Vill du bli en del av mitt gatuteam?

Eva Holmquist

Som del av mitt gatuteam får du erbjudande om recensionsexemplar av mina böcker och noveller i samband med att de släpps eller andra marknadsaktiviteter.

Gå med i gatuteamet genom att fylla i formuläret:Share